Temel Değerler Atölyesi

Temel Değerler Atölyesi, çocukların kişisel ve toplumsal değerlerini anlamalarına, değerlerine göre davranışlarını şekillendirmelerine ve yaşamlarında değerlerini daha etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olan bir eğitim programıdır.Bu atölyeler, bireylerin kendileriyle ve diğerleriyle olan ilişkilerini güçlendirmelerine, duygusal zeka becerilerini geliştirmelerine ve karar verme süreçlerinde daha sağlıklı bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, toplumsal etkileşimlerinde daha adil, saygılı ve empatik bir yaklaşım benimsemelerine de yardımcı olurlar.Atölyelerde, katılımcılar değerlerin ne olduğunu, neden önemli olduklarını ve nasıl uygulanabileceklerini öğrenirler. Bu süreçte, grup çalışmaları, tartışmalar, rol oynama, sanatsal ifade gibi yöntemler kullanılarak, katılımcıların daha iyi bir anlayış kazanmaları ve kendi değerlerini keşfetmeleri sağlanır.

İlk çocukluk döneminde anne-baba tutumları, çocuğun bulunduğu çevre, öğretmeni, okul hayatı gibi etkenler çocuğun kişiliğinin ve benlik algısının oluşumunda oldukça önemlidir. Ebeveynler çocuğun benlik algısını oluştururken öğretmenler ve okul hayatı ise akademik benlik algısını oluşturur. Okulun çocuğu cesaretlendirmesi, özendirmesi ve merakını doyurabilmesi ile sağlıklı bir akademik benlik algısı oluşur. Bu sağlıklı benlik algısı da ailenin de çocuğu desteklemesi ile özgüveni beraberinde getirir. Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu, çocuğu akademik olarak destekleyip özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yine bu dönemde çocuğun sevgi, saygı, paylaşma, dürüstlük gibi temel ahlaki yargıları öğrenmesi oldukça önemlidir. Karakter gelişiminin oluştuğu bu yaş aralığında çocuğa bunları sadece konuşarak değil modelleyerek, aynı zamanda bu değerleri eğlenceli etkinliklerle ortaya koyarak anlatmak gerekmektedir. Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu'nda çocuk temel ahlaki değerlerin öğretilmesi ile birlikte, görgü, nezaket kurallarını uygulamalı öğrenecektir. Ayrıca veli isteğine bağlı olarak Kuran-ı Kerim’i okuyabilecek ve temel dini bilgileri edinecektir.

Sonuç olarak, Temel Değerler Atölyesi, çocukların kişisel ve toplumsal değerlerini anlamalarına ve etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olan bir eğitim programıdır. Bu atölyeler, çocukların kendileriyle, diğerleriyle ve toplumlarıyla daha iyi ilişkiler kurmalarına yardımcı olur ve daha adil, saygılı ve empatik bir toplumsal yapı oluşturulmasına katkı sağlar.