KURUCUMUZDAN

Şahsıma göre mevcut eğitim anlayışları yeni neslin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermemektedir. Asıl olan var olan duruma, şartlara değil, geleceğe yeni nesilleri hazırlamaktır. Bizlerden bir adım ötede olan çocukların mevcut sistemler içinde eriyip yok olmaması bizlerin en temel kaygısıdır. Bu kaygılardan hareket eden Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu, çağdaş eğitim bilimlerinin ve öğretim teknolojilerinin yöntem ve stratejileri ile donanmış, yüksek standartlı örnek bir eğitim ve ARGE merkezidir.

Bir anne ve babanın çocuğuna bırakabileceği en güzel hediye aslında nitelikli ve çocuğa uygun bir eğitimdir. Bu nedenle çocuklarınıza 5 hediye vermeliyiz. Ahlak, görgü, nezaket öğretmek zaten göreviniz ve görevimiz. Bunun yanında Kuran-ı Kerim-i anlama ve idrak etme yetisi, bir yabancı dil konuşma ve anlama yetisi, bir enstrümanı iyi derecede çalma becerisi, bir profesyonel spor ve bir sanat dalında yetkinlik kazandırmak çocuğa karşı görevimiz ve borcumuz.

Bu görevler doğrultusunda Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu’nda problem çözme temellinde proje tabanlı öğretim yaklaşımı benimsenmektedir. Yaratıcılık, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için aktif öğrenme stratejileri kullanılır. Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu’nda STEM değil, STEM-A; grupla öğretim değil bireyselleştirilmiş öğretim; sunuş yoluyla öğretim değil, buluş ve araştırma inceleme yoluyla öğretim, hazır robot ve deney setleri üzerinde robotik kodlama değil, MsQ MTI kodlama yöntemi ile kendisi keşfederek öğrenir. Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu'nda sınıf sistemi uygulanmaz. Diğer bir değişle çocuklar bir sınıfta veya bir öğretmenle sabit kalmaz. Bir programa göre 10 atölyede 10 farklı öğretmenden eğitim görür.

4-11 arası yaş çocuklara hizmet verecek Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu'na kabul alan çocuk; okuma-yazma, bir enstrüman çalma, dikkat düzeyi yükselme (R14), yaratıcılık artışı (PS10) ve İngilizce konuşma becerisi (B1- A2) ve diğer onlarca yeti ile mezun olacağını açıkça beyan ediyor, sizlerle her ortamda işbirliği içinde olmayı ve beraberce çocuğunuzun geleceğini şekillendirmeyi arzuluyoruz.

Saygılarımla

Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR (PhD)

Bilim Kurulu Başkanı & Proje Koordinatörü

Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR Hakkında 

 

image

 

       2005 yılında eğitim fakültesinden mezun olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında öğretmen olarak göreve başlayan Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR, 2007 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında eğitim bilimleri alanında doktorasını tamamlamıştır. Öğretmenlikten sonra Türkiye’den çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Demir, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜSSİDE, Gençlik ve Spor Bakanlığı, UNICEF  gibi resmi ve özel kuruluşlarda danışman, proje koordinatörü, yönetici olarak görev yapmıştır. 2017 yılında TÜBA üstün başarılı genç bilim insanı ödülüne aday gösterilen Dr. Demir, birçok özel okula danışmanlık, ders kitabı hazırlama ve öğretmenlik yetiştirme eğitimlerini vermiş olup, halen Fırat Üniversitesi’nde Doçent Doktor unvanı ile görev yapmaktadır. Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR, 2018 yılında Social Sciences Citation Index’de taranan dergilerde en fazla yayın yapan Türk araştırmacılar arasında yer almaktadır. Şuana kadar 8 ulusal ve uluslararası proje yürüten Dr. Demir, şuan AYEUM, AKAGEV ve APİD ve Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi Anaokulu & İlkokulu Genel Koordinatörlüğünü yapmaktadır. Dr. Demir Doktorasını Marmara Üniversite’sinde tamamladıktan sonra, Cambridge & Ruskin Üniversitesi’nde üstün zekâlılar, araştırma yöntemleri ve veri analizi konusunda Post-doktora yapmıştır. 16 akademik kitabı, yüzün üzerinde ulusal ve uluslararası makale ve bildiri yayınlamıştır.  H- İndexi 6 olan Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR’in, uzmanlık alanı temel eğitim ve öğretmen yetiştirme olup, IF değeri 2’den büyük SSCI dergilerde son iki yılda tek yazarlı 6 makale yayınlamıştır.