KURUCUMUZDAN

Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR Hakkında 

 

image

 

2005 yılında eğitim fakültesinden mezun olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında öğretmen olarak göreve başlayan Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR, 2007 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında eğitim (Alan eğitimi) alanında doktorasını tamamlamıştır. Dr. Demir Doktorasını Marmara Üniversite’sinde tamamladıktan sonra, Cambridge & Ruskin Üniversitesi’nde üstün zekâlılar, araştırma yöntemleri ve veri analizi konusunda Post-doktora yapmıştır. Öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinden sonra Türkiye’den çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Demir, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜSSİDE, Gençlik ve Spor Bakanlığı, UNICEF gibi resmi ve özel kuruluşlarda danışman, proje koordinatörü, yönetici olarak görev yapmıştır. 2017 yılında TÜBA üstün başarılı genç bilim insanı ödülüne aday gösterilen Dr. Demir, birçok özel okula danışmanlık, ders kitabı hazırlama ve öğretmenlik yetiştirme eğitimlerini vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen birçok kritik projede; danışman, dış uzman, eğitim görevlisi, kitap yazarı/editör olarak hizmet vermiştir. Halen Fırat Üniversitesi’nde Prof. Dr. unvanı ile görev yapmaktadır. Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR, 2018 ve 2019 yılında Social Sciences Citation Index’de taranan dergilerde en fazla yayın yapan Türk araştırmacılar arasında yer almaktadır. Şuana kadar 8 ulusal ve uluslararası proje yürüten Dr. Demir, şuan AYEUM, AKAGEV ve APİD ve Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi Anaokulu & İlkokulu Genel Koordinatörlüğünü yapmaktadır. 16 akademik kitabı, yüzün üzerinde ulusal ve uluslararası makale ve bildiri yayınlamıştır. Sosyal Bilgiler Eğitimi, Karma Yöntem, Nitel Araştırma Yöntemleri, Araştırma Deseni gibi başlıklarda telif ve çeviri kitapları Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde ana kaynak niteliğinde ders kitabı olarak okutulmaktadır. H- indexi 6 olan Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR’in, uzmanlık alanı temel eğitim ve öğretmen yetiştirme olup, IF değeri 2’den büyük SSCI dergilerde son iki yılda tek yazarlı 6 makale yayınlamıştır. Halen Librarytürk ve E-üniversitem projelerin üzerinde çalışan Dr. Demir; 2022 ve 2023 yılında Stanford Üniversitesi tarafından Dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterilmiştir. Kendi çalışma alanında birçok dereceleme kuruluşuna göre dünyada ilk 500 araştırmacı arasında gösterilen Dr. Demir, yayınları ile Scopus ve WOS kayıtlarına göre eğitim alanında en çok atıf alan Türk araştırmacılar arasında yer almaktadır. Her yıl 10’un üzerinde konferans ve sempozyuma çağrılı konuşmacı olarak katılan Dr. Demir, aynı zaman kendisi tarafından modellenmiş ve geliştirilmiş stratejileri ve modelleri öğretmen yetiştirme sürecinde kullanmaktadır. Dr. Demir; Teknokent bünyesinde kendisi tarafında kurulan şirkette 22 çalışanı ile birlikte ARGE ve eğitim çalışmalarına devam etmekte olup; bu kapsamda Türkiye’nin en çok kullanılan uzaktan öğretim portalları arasında gösterilen AYEUM portalının geliştiricisidir. Akagev, zekatestianalizi, e-üniversitem ve Librarytürk gibi özgün ARGE projeleri ile iş hayatında yer alan Dr. Demir; TÜZYEM başta olmak üzere çok sayıda eğitim odaklı projenin halen yürütücüsü, kurucusu veya geliştiricidir. Akademik ve ARGE-Ticari hayatının yanında; Bölüm Başkanlığı, Üniversite Erasmus Koordinatörlüğü, Müdür gibi idari görevlerde bulunan Dr. Demir; evli ve Hira ve Asım İnan isimli iki çocuğun babasıdır. Dr. Demir ders verecek düzeyde İngilizce diline hakim olup, baba toprağı Elazığ ilinde kalan hayatına devam etmektedir.