Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu

Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu özel statülü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir eğitim-öğretim kurumudur. Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu dershane, kurs merkezi, etüt merkezi, v.b değildir. Hafta içi 8.00-17.00 saatleri arasında tam gün eğitim verir.

kurumsal

Kuruluş İlkelerimiz

 Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu, 4-11 yaş arası (Anaokulu ve ilkokul) öğrenciler için yüksek standartlarda eğitim ve öğretim hizmeti sunmak amaçlı kurulmuştur. Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu aynı zamanda öğrencilere yönelik online ve basılı materyallerin tasarım ve AR-GE süreçlerini yürütmektedir.

Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu'nda sınıf sistemi uygulanmaz.

Özel  Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu kar amacı gütmez.

tuzyem

Okulumuz

Okulun anaokulu bölümü, 4-6 yaş arasındaki çocukları kabul eder ve çocukların erken yaşta sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine odaklanır. Anaokulu eğitimi, oyun tabanlı bir yaklaşımla sunulur ve öğrencilerin öğrenmeyi eğlenceli bulmaları amaçlanır.

İlkokul bölümü ise, 6-11 yaş arasındaki öğrencileri kabul eder ve müfredatı, öğrencilerin zeka ve yeteneklerini geliştirmeye yönelik tasarlanmıştır. Okulda, sınıf ortamında öğrenmenin yanı sıra, öğrenciler bireysel ve grup çalışmaları yaparak kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Ayrıca okulda, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine de önem verilir.

Daha Fazlası

Misyonumuz

Okulun öğretmenleri, öğrencilerin öğrenme stillerine ve bireysel ihtiyaçlarına göre eğitim programlarını özelleştirirler. Ayrıca öğrencilerin ilgi alanlarına göre de programlar hazırlanır ve öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri teşvik edilir. Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu, öğrencilerin zeka ve yeteneklerini geliştirerek onların potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına yardımcı olur. Okulun öğrencilere sağladığı eğitim fırsatları, onların hayatları boyunca kullanacakları beceriler kazanmalarına yardımcı olur.

Özel  Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu  çocuğun üstün yararı için çalışır

Daha Fazlası

Bilim Kurulumuz

Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR

Fırat Üniversitesi

Hayat Becerileri Eğitimi- Bilim Kurulu Üyesi.

Öğr. Gör. Ahmet Fuat SEVİM

Eğitmen

General Music & Violin Instructor Genel Müzik & Keman Eğitmeni.

Dr.Öğr.Üyesi AHMET ÇEKİÇ

Cumhuriyet Üniversitesi

İngilizce Eğitimi- Bilim Kurulu Üyesi.

Doç. Dr. Arif BAKLA

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İngilizce Eğitimi- Bilim Kurulu Üyesi.

Prof. Dr. Yüksel DEDE

Gazi Üniversitesi

Matematik Eğitimi- Bilim Kurulu Üyesi.

Prof. Süleyman YAMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Stem, Fen & Bilim Eğitimi Bilim Kurulu Üyesi.

Prof. Dr. Emin AYDIN

Marmara Üniversitesi

Algoritma Ve Zeka Eğitimi Bilim Kurulu Üyesi.

Prof. Dr. Halit KARATAY

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Okuma Yazma Eğitimi- Bilim Kurulu Üyesi.