Dil Atölyeleri

Dil Atölyesi, bir dilin öğrenilmesi veya geliştirilmesi için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Dil Atölyeleri, genellikle yabancı dil öğreniminde kullanılan bir yöntemdir ve öğrencilere interaktif bir şekilde dil öğrenme fırsatı sunar.Dil Atölyeleri, öğrencilere dil öğrenme sürecinde yardımcı olur. Bu atölyeler, öğrencilere bir dilin dilbilgisi kurallarını öğrenme, kelime hazinelerini genişletme, okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirme fırsatı sunar.

Dil Atölyeleri, öğrencilerin dil öğrenim sürecini daha ilginç ve eğlenceli hale getirir. Öğrenciler, sınıf ortamında interaktif oyunlar, etkileşimli dil öğrenme materyalleri, diyaloglar ve role-play aktiviteleri ile dil öğrenirler. Bu etkileşimli öğrenme yöntemleri, öğrencilerin dil öğreniminde aktif bir rol almalarını ve daha fazla pratik yapmalarını sağlar.Dil Atölyeleri, öğrencilere sosyal bir ortamda dil öğrenme fırsatı da sunar. Bu atölyelerde, öğrenciler farklı kültürlerden insanlarla tanışır ve iletişim kurarlar. Bu da öğrencilerin dil öğrenirken farklı düşünce tarzlarını ve kültürleri anlamalarına yardımcı olur.

İngilizce dünya üzerinde en çok kullanılan 2. dildir ve günümüzde İngilizce öğrenimi neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Dil öğreniminin özellikle küçük yaş gruplarında daha kolay öğrenilebileceği herkesçe bilinmektedir. Bunun temel sebeplerinden biri çocukların ‘örtülü öğrenme’ konusunda iyi olmalarıdır. Yani küçük yaştaki çocuklar yabancı dil konuşan kişileri dinleyerek ve o kişileri taklit ederek öğrenirler.

Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu'nda bu bilinçle hareket ederek anadili İngilizce olan Amerikalı/İngiliz (Native) öğretmenler ile çalışmaktadır. Anadili İngilizce olan öğretmen; doğru telaffuz kullanır, dilin tüm inceliklerini(şaka, iğneleme, ironi vs) öğretir ve öğrencilerini anlama konusunda daha iyidir. Ayrıca çocuklar öğretmenleri ile sık bir araya gelerek İngiliz kültürünü de tanıma fırsatı bulurlar. Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu'nda çocuklar aynı anda hem Türk hem de Amerikalı/İngiliz öğretmeni ile çift dilli eğitim görürler. Böylece çocuklar İngilizceyi pratikte de kullanabilir ve dil öğrenimini pekiştirirler. Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu & Anaokulu, A2-B1 düzeyinde İngilizce konuşma ve anlama yetkinliğine kavuşma konusunda garanti vermektedir.